Jordbävning Haiti

Högen av namnlösa, döda kroppar växer för varje timme.

Jordbävningen i Haiti 2010, kan ha krävt 200000 människoliv.