Göran Persson

Göran Persson,

-här hur du ditt liv som statsminister.

till "Portfolio"

till "Drönare"